Fiber Optic Media converter 10/100/1000

รหัสสินค้า : A001

ราคา

1,200.00 ฿


1,300.00 ฿

 (-8%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

-Fiber Optic Media converter 10/100/1000 /คู่ ส่งข้อมูล 20km

-อุปกรณ์แปลง LAN เป็น Fiber Optic

-ส่งสัญญาผ่านสาย Fiber Optic ได้สูงสุด 20กิโลเมตร

-ใช้สาย Fiber Optic 1C อย่างต่ำ

รับประกัน 1 ปี